Home COVID-19

COVID-19

COVID-19 retningslinjer for aktiviteter i Rudkøbing Badmintobklub:

 

Bliv hjemme, hvis du er syg!

Det anbefales, at spillerne kommer omklædt og kun i begrænset omfang benytter omklædningsrum og bad. 

Der gøres dagligt rent i hallen, på toiletter, i omklædningsrum, på gangarealer og i cafeteriet.

Alle baderum/toiletter er åbne. Begrænsning på antal badende.

Plakater med information nænger ved indgangen og rundt i hallen.
 
Der forefindes håndsprit ved indgangen, cafeteriet, gangen, ved dommerbordet og på alle toiletterne. 
RBK sørger endvidere for håndsprit til de enkelte træninger. Håndspritten opbevares i kassen med bolde kun til den specifikke træningssession.

En kasse med bolde/håndsprit er reserveret til hhv. ungdomstræning kl. 16-17, ungdomstræning 17-18 og 60+træning om torsdagen. Da der dermed går en uge mellem berøringer, og boldene udelukkende bruges på det samme hold, minimerer vi risikoen for smittespredning herfra.

Spillerne skal undgå at røre nettene.
Det er Jimmy alene, der sætter net op og tager dem ned. Kun Jimmy rører ved nettene.

 

Det henstilles til spillerne at holde afstand til hinanden. Opvarmningen foregår med øvelser, der i videst mulige omfang tager højde for afstandskrav.

 

Ingen stående tilskuere til træning og arrangementer. Publikum og spillere, der ikke er i aktion opfordres til at sætte sig ned. 

 

Brug af cafeteriet efter træningen sker på baggrund af spillernes egen vurdering af risiko.

    

Vi opfordrer alle medlemmer til at hente app’en Smittestop. 


Læs DGI's anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med badminton i hallen